nasza szkoła z życia szkoły zajęcia pozalekcyjne nasze osiągnięcia galeria tablica ogłoszeń


HISTORIA SZKOŁY

I. "Zwierciadło" nr 35 01.08.1977 r.

"...Jedynym zwiastunem przyszłego, w dziedzinie tak zwanej infrastruktury społecznej, nowoczesnego Ursynowa jest nowa wznoszona Szkoła. ...Wszyscy przyglądają się jej z ogromnym zaciekawieniem. Zadziwia absolutną odmiennością kształtów od znanych nam wszystkim tradycyjnych obiektów szkolnych. Budynek szkoły  nie wznosi się, on się raczej rozprzestrzenia miedzy bryłami przylegających doń domów..."
?

II. "Stolica" 27.10.1977 r.

"...Ursynowska szkoła od początku projektowana była jako obiekt otwarty dla wszystkich i czynny nie tylko w czasie lekcji. Nigdzie poza Ursynowem nie ma szkoły o tak oryginalnej architekturze..."
?

III. "Życie Warszawy" 05.05.1978 r.

"...W dorocznym dwudziestym już konkursie na "Mistera Warszawy" najlepszym obiektem 1977 r. została wybrana Szkoła na Ursynowie Północnym."
W tym najpiękniejszym i najnowocześniejszym wówczas budynku od 22.08.1977 r. funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 81 im. L. Rudnickiego, która rozpoczęła swa działalność w 1959 r przy ul. Gandhiego, a od 01.09.1977 kontynuuje ja przy ul. Puszczyka 6.
Do 1980 była jedyna szkołą działająca na Ursynowie. W swej 22 letniej działalności nasza Szkoła miała charakter szkoły elementarnej. W 2000 r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.
Już w 1977 r. autor artykułu zamieszczonego w "Zwierciadle" opisał "Funkcje dydaktyczne jest jedna z wielu jakie Szkoła ma do spełnienia. Nie mniej ważne są jej funkcje opiekuńcze, wychowawcze, należy dążyć do przekształcenia jej z instytucji nauczającej zamkniętej w szkołę "otwartą", a wiec także ośrodek życia kulturalnego i rekreacji"
Od wielu lat taką placówka jest nasza Szkoła. Otwarta od 7.00 do późnych godzin wieczornych dla wszystkich, zarówno uczniów jak i rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.
?

?

Szkoła Podstawowa Nr 81
02-777 Warszawa
ul. Puszczyka 6
tel: (022) 643-60-26