nasza szkoła z życia szkoły zajęcia pozalekcyjne nasze osiągnięcia galeria tablica ogłoszeń

ROZKŁAD  DNIA


9.00 - 10.00

 • zajęcia planowane prowadzone przez wychowawców związane z tematami miesiąca

      ( plastyczne, czytelnicze, muzyczne, pogadanki, rozmowy, programy edukacyjne, konkursy, quizy)

 • zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacje, zabawy okolicznościowe, dowolne gry , 

        zabawy (konstrukcyjne, układanki, gry planszowe, rysowanie, kolorowanie),

 


10.00 - 10.30

 

 • porządkowanie sal,

 • zjedzenie śniadania

10.30 - 12.00

 

 • zabawy i gry na boisku szkolnym lub forum

 • rekreacja na powietrzu - spacery,

 • relaks przy muzyce, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

12.00 - 12.20

 

 • przygotowanie do wyjścia na lekcję,

 • przygotowanie do obiadu

 

12.20 - 14.00

 

 • obiad, jedzenie posiłku przez dzieci, które nie jedzą obiadu w stołówce

 • odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci powracających z lekcji

 

14.00 - 15.00

 

 • zajęcia planowane,

 • odrabianie lekcji pod kierunkiem wychowawców,

 • ciche zajęcia dowolne (czytelnicze, rysunkowe),

 

15.00 - 17.30

 

 • zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci

 • gry komputerowe

 • zabawy i gry sportowe

 • oglądanie programów dla dzieci

 • słuchanie bajek i piosenek

 • czytanie bajek, baśni, prasy dla dzieci

 ?

Szkoła Podstawowa Nr 81
02-777 Warszawa
ul. Puszczyka 6
tel: (022) 643-60-26