nasza szkoła z życia szkoły zajęcia pozalekcyjne nasze osiągnięcia galeria tablica ogłoszeń


W naszej szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe. W jednej z pracowni odbywają się lekcje informatyki dla uczniów klas I - III. Prowadzone są tam również lekcje języka  angielskiego podczas których uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonują polecenia zawarte na płytkach CD dołączonych do podręczników języka angielskiego

 W tej pracowni zajęcia prowadzi również pani reedukator pracując z uczniami w oparciu o odpowiednie programy komputerowe

W drugiej pracowni komputerowej odbywają się wyłącznie lekcje informatyki.

 W ramach zajęć dodatkowych w pracowni tej prowadzone jest kółko informatyczne dla uczniów klas IV-VI.

Komputery w tej pracowni w większości zostały sfinansowane z funduszy UE.

 

 

 

 ?

Szkoła Podstawowa Nr 81
02-777 Warszawa
ul. Puszczyka 6
tel: (022) 643-60-26

C