nasza szkoła z życia szkoły zajęcia pozalekcyjne nasze osiągnięcia galeria tablica ogłoszeń


 

   REGULAMIN JADALNI

 

  

   1.     Do jadalni wchodzimy pojedynczo, po odnotowaniu swojej obecności

      u  dyżurnego nauczyciela i zajmujemy miejsce przy stoliku.

2.     Podczas spożywania posiłków obowiązuje:

a)     cisza

b)    przestrzeganie kultury jedzenia:

Ø     właściwa postawa przy stoliku,

Ø     prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

Ø     zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję przepraszam.

3.     Po spożyciu posiłku należy:

a)  pozostawić swoje miejsce w porządku,

b) odnieść naczynia

c) spokojnie opuścić stołówkę szkolną

 

4.     Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela

 

5.     Po jadalni nie biegamy, nie przepychamy się, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych, nie przechodzimy pod barierką przy ladzie.

 

6.     Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci.

 

7.     W razie nieprzestrzegania regulaminu uczeń może być usunięty z sali (posiłek zje w innym czasie) O jego niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice i wychowawca klasy.

 

8.     W jadalni szkolnej mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad oraz nauczyciele dyżurni. Rodzice oczekują na dzieci przed jadalnią.

 

 ?

Szkoła Podstawowa Nr 81
02-777 Warszawa
ul. Puszczyka 6
tel: (022) 643-60-26